"Nơi tình yêu tiếng anh thăng hoa, nơi cơ hội mở cửa"

TIẾNG VIỆT

Ô nhiễm tồn tại dưới nhiều dạng và ảnh hưởng tới nhiều mặt khác nhau của môi trường trái đất.

Ô NHIỄM

Ô nhiễm tồn tại dưới nhiều dạng và ảnh hưởng tới nhiều mặt khác nhau của môi trường trái đất. Các kiểu ô nhiễm chính

Read More »
Núi lửa là một phần của quá trình mang chất từ sâu trong lòng của một hành tinh và phun lên bề mặt của nó. Sự phun trào cũng đẩy các phân tử mưới vào trong khí quyển

NÚI LỬA

Núi lửa là một phần của quá trình mang chất từ sâu trong lòng của một hành tinh và phun lên bề mặt của nó.

Read More »
Núi là vùng đất cao, trên 300 mét là núi. Đồi là dạng nhỏ hơn núi

NÚI

Núi là vùng đất cao, trên 300 mét là núi. Đồi là dạng nhỏ hơn núi Núi Được Chia Thành Mấy Loại? Núi được chia

Read More »
Thời tiết là cách thức mà khí quyển của trái đất thể hiện đặc tính của nó. Thời tiết có thể nóng hoặc lạnh, gió hoặc mưa, tuyết hoặc mưa đá.

THỜI TIẾT LÀ GÌ

Thời tiết là cách thức mà khí quyển của trái đất thể hiện đặc tính của nó. Thời tiết có thể nóng hoặc lạnh, gió

Read More »
Sinh quyển của Trái Đất bao gồm các loài động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm....... từ sinh vật đơn bào nguyên thủy đến đa bào

SINH QUYỂN

Sinh quyển là một phần của Trái Đất, bao gồm tầng trên của thạch quyển (có thể sâu tới 11km), toàn bộ thủy quyển, tằng

Read More »
Weather is the name given to the atmospheric condition. Climate, on the other hand, is the average condition of weather obtaining in a country or a place for a long period

WEATHER AND CLIMATE

Weather is the name given to the atmospheric condition. Climate, on the other  hand, is the average condition of weather obtaining in a country or

Read More »
Each country in the world has different climate as well as natural region

NATURAL REGIONS

What Are the Characteristic Features of the Mediterranean Region? The Mediterranean region lies between 300 to 400 North and South of Equator on the western

Read More »
Nông nghiệp là một hoạt động chính của nhiều quốc gia. Hơn 50% dân số thế giới tham gia vào sản xuất nông nghiệp

NÔNG NGHIỆP

Nông nghiệp là một hoạt động chính hay nghề được nhiều người trên thế giới tham gia. Các nguyên vật liệu thô từ nông nghiệp

Read More »