"Nơi tình yêu tiếng anh thăng hoa, nơi cơ hội mở cửa"

TIẾNG VIỆT

ĐÈN MĂNG-SÔNG

Đối với ai sinh vào thập niên 70,80 của thế kỷ trước ở Tây Nam Bộ đều không quên hình ảnh mỗi tối bên chiếc

Read More »

Chúc mừng

TSES Chúc mừng em Nguyễn Phan Quỳnh Anh, sinh viên trường Đại học Sài Gòn đã đạt Aptis 181 (c). Sau 3 tháng luyện thi

Read More »
Ô nhiễm tồn tại dưới nhiều dạng và ảnh hưởng tới nhiều mặt khác nhau của môi trường trái đất.

Ô NHIỄM

Ô nhiễm tồn tại dưới nhiều dạng và ảnh hưởng tới nhiều mặt khác nhau của môi trường trái đất. Các kiểu ô nhiễm chính

Read More »
Đất được hình thành từ sự phong hóa đá và chất khoáng

ĐẤT

Sự hình thành đất là một quá trình rất dài. Gần 1000 năm là khoảng thời gian cần thiết cho sự hình thành đất. Đất

Read More »
Núi lửa là một phần của quá trình mang chất từ sâu trong lòng của một hành tinh và phun lên bề mặt của nó. Sự phun trào cũng đẩy các phân tử mưới vào trong khí quyển

NÚI LỬA

Núi lửa là một phần của quá trình mang chất từ sâu trong lòng của một hành tinh và phun lên bề mặt của nó.

Read More »
Núi là vùng đất cao, trên 300 mét là núi. Đồi là dạng nhỏ hơn núi

NÚI

Núi là vùng đất cao, trên 300 mét là núi. Đồi là dạng nhỏ hơn núi Núi Được Chia Thành Mấy Loại? Núi được chia

Read More »
Đá được hình thành từ Macma nóng chảy, được phun ra từ trong lòng đất, việc quay mạnh mẽ của trái đất đã giúp một số đá nổi lên trên bề mặt.

ĐÁ

Đá được hình thành từ Macma nóng chảy, được phun ra từ trong lòng đất, vòng quay mạnh mẽ của trái đất đã giúp một

Read More »
Thời tiết là cách thức mà khí quyển của trái đất thể hiện đặc tính của nó. Thời tiết có thể nóng hoặc lạnh, gió hoặc mưa, tuyết hoặc mưa đá.

THỜI TIẾT LÀ GÌ

Thời tiết là cách thức mà khí quyển của trái đất thể hiện đặc tính của nó. Thời tiết có thể nóng hoặc lạnh, gió

Read More »