"Nơi tình yêu tiếng anh thăng hoa, nơi cơ hội mở cửa"

TÀI LIỆU DU LỊCH

ĐÈN MĂNG-SÔNG

Đối với ai sinh vào thập niên 70,80 của thế kỷ trước ở Tây Nam Bộ đều không quên hình ảnh mỗi tối bên chiếc

Read More »

Chúc mừng

TSES Chúc mừng em Nguyễn Phan Quỳnh Anh, sinh viên trường Đại học Sài Gòn đã đạt Aptis 181 (c). Sau 3 tháng luyện thi

Read More »

CÂY VÀ MẦM

CÂY VÀ MẦM Một bữa nọ khi tôi đang chơi với thằng con trai nhỏ lên bốn, hai ba con chơi trò “Ba con là

Read More »
The Mongol Empire existed during the 13th and 14th centuries; it became the largest contiguous land empire in history.

MONGOL EMPIRE

In the late 1100s, a master chieftain united a group of wandering tribes into a powerful army. He was called Genghis Khan; the tribes were

Read More »
Ghost towns were once animated towns like many others, Then, for one reason or another, the residents moved away, and the towns resembled empty movie sets-places with a lot of buildings but no people

GHOST TOWNS

Ghost towns were once animated towns like many others in the western United States. Then, for one reason or another, the residents moved away, and

Read More »
Các thành phố ma là những thành phố đã có thời vốn rất náo nhiệt, nhưng vì một lý do nào đó, người dân đã rời đi, để lại thành phố trống không

THÀNH PHỐ MA

Các thành phố ma là những thành phố đã có thời vốn rất náo nhiệt như nhiều thành phố khác ở miền Tây nước Mỹ.

Read More »
Pollution exists in many forms and affects many different aspects of Earth’s environment

POLLUTION

Pollution exists in many forms and affects many different aspects of Earth’s environment. The main types of pollution are Air pollution, Water pollution, Soil pollution,

Read More »
Ô nhiễm tồn tại dưới nhiều dạng và ảnh hưởng tới nhiều mặt khác nhau của môi trường trái đất.

Ô NHIỄM

Ô nhiễm tồn tại dưới nhiều dạng và ảnh hưởng tới nhiều mặt khác nhau của môi trường trái đất. Các kiểu ô nhiễm chính

Read More »
Soil is formed from the weathering of rocks and minerals.

SOIL

The formation of soil is a very long term process. Nearly 1.000 years for the formation of soil. Soil is formed from the weathering of

Read More »