"Nơi tình yêu tiếng anh thăng hoa, nơi cơ hội mở cửa"

MENU LỚP HỌC

LUYỆN THI IELTS

Thạc sỹ Nguyễn Cưng hơn 11 năm làm việc trong lĩnh vực Hướng dẫn viên quốc tế và đi qua 30 quốc gia trên thế

Read More »

LỚP PRE-TOURGUIDE

Lộ trình học (4 tháng) Tháng 1: XÂY NỀN Luyện nghe, nói, phản xạ, nâng cao từ vựng Chinh phục 40 câu hỏi khách quốc

Read More »

LUYỆN THI APTIS

APTIS LÀ GÌ ? Aptis là bài kiểm tra năng lực tiếng Anh hiện đại và linh hoạt dựa trên các nghiên cứu mới nhất

Read More »
Soil is formed from the weathering of rocks and minerals.

SOIL

The formation of soil is a very long term process. Nearly 1.000 years for the formation of soil. Soil is formed from the weathering of

Read More »