SaiGonbiketours là một trong những sản phẩm tại TSES. Đây không chỉ là một môi trường hỗ trợ các bạn sinh viên có thêm phần thu nhập mà đây còn là môi trường thực tế để các bạn có thể giao tiếp với người nước ngoài.

Rất nhiều bạn học viên hứng thú với công việc biketours này chính vì thế trong chính những buổi học trên lớp, các bạn luôn hỗ lực cố gắng trau dồi Tiếng Anh lưu loát để phấn đấu trở thành Cộng tác viên của SaiGonbiketours. Buổi training này hỗ trợ các bạn nắm rõ và hình dung được công việc khi tour thực tế diễn ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *