ĐẶC ĐIỂM ĐỘC ĐÁO CỦA Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM LÀ GÌ ?

(What is the unique characteristic of Vietnamese traditional medicine ?)

Hai nhân vật lỗi lạc của nền  y học cổ truyền Việt nam là Tuệ Tĩnh (thế kỉ 14?) và Lãn Ông Lê Hữu Trác (thế kỉ 18). Mặc dù được đào tạo theo phương pháp của y học cổ truyền Trung Hoa, hai ông đã tìm thấy ở y học bản địa một nguồn tài nguyên quan trọng. Không dừng lại ở một bản sao đơn thuần của y học Trung Hoa, y học cổ truyền Việt Nam có cấu trúc và phương thức rất riêng, xuất phát từ 2 nguồn cơ bản: thuốc nam  (bản địa) và thuốc bắc (Trung-Việt ). Giống như các nền y học cổ truyền khác, y học cổ truyền Việt Nam không tách bạch con người khỏi thiên  nhiên, và coi sự tồn tại của con người là sự hoà nhập giữa cơ thể và tâm hồn, là tổng hoà của các nhân tố vật chất,tinh thần, xã hội, đạo đức và tâm linh. 

[The two outstanding figures of Vietnamse traditional medicine are Tuệ Tĩnh (fourteenth century?) and Lan Ong Le Huu Trac (eighteenth century ). Although trained in the ways of Chinese medicine, they saw in indigenous medicine an important resource. Far from being a mere copy of Chinese medicine. Vietnamese traditional medicine has its own structrure and practices. It derives from two basic sources: Southern (indigenous) Medicine, and Northern (Sino-Vietnamese) Medicine. Like all traditional medicines, it does not seperate man from nature and sees human existence as an indissoluble union between body and soul, combining physical, mental, social, moral, and spiritual factors.]

Trong thế kỷ 20, y dược học cổ truyền tiếp tục phát triển và đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của người Việt Nam, chế độ đã ngăn cấm việc giảng dạy và hành nghề y dược học cổ truyền. Trong những năm Mỹ ném bom, y học cổ truyền Việt Nam đóng góp tích cực vào việc chữa trị các vết bỏng, gãy xương và các chấn thương chiến tranh khác. Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển một nền y học mang đậm tính chất Việt Nam bằng cách kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

[During the twentieth century, traditional medicine has continued to develop and play an important role in Vietnamese life. Vietnamese schools of modern medicine have taught traditional medicine since the end of French colonialism in Viet Nam, which banned the teaching of traditional medical practice. During the American bombing, Vietnamese traditional medicine contributed to medical treatment of burns, fractures, and other war injuries. Viet Nam will continue to develop specifically Vietnamese medicine by combining traditional and modern medicine]

Nguồn: Hữu Ngọc

Ban biên tập: TSES Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *