"Nơi tình yêu tiếng anh thăng hoa, nơi cơ hội mở cửa"

Đọc sách

Đọc sách giống như phù sa của sông Mekong, mỗi ngày theo con nước lắng tụ một ít, lâu dần sự tích tụ ấy sẽ làm cho đất đai phì nhiêu, mang lại chất dinh dưỡng cho cây trái tốt tươi. Người đọc sách tiếng Anh tư duy được mở mang, kiến thức và trình độ nâng cao.

Reading is like the silt of Mekong River. The silt follows the water stream to accumulate every day, and this accumulation day after day will make the soil fertile, bring nutrients to lush fruits. Similarly, readers who read English books will be open-minded, knowledgeable and advanced day by day.

Trích: TIẾNG ANH CHO TÔI CƠ HỘI NHÌN RA THẾ GIỚI

Share:

More Posts

ĐÈN MĂNG-SÔNG

Đối với ai sinh vào thập niên 70,80 của thế kỷ trước ở Tây Nam Bộ đều không quên hình ảnh mỗi tối bên chiếc

Send Us A Message