NATURAL REGIONS

Each country in the world has different climate as well as natural region

What Are the Characteristic Features of the Mediterranean Region? The Mediterranean region lies between 300 to 400 North and South of Equator on the western side of the continents. The summer are hot while winters are mild and rainy. The annual rainfall is about 20 to 40 inches. What Are the Features of Monsoon Region? […]

CÁC VÙNG TỰ NHIÊN

Mọi nơi trên Trái Đất đều có những kiểu khí hậu và vùng tự nhiên khác nhau

Những Nét Nổi Bật Của Vùng Địa Trung Hải Là Gì? Vùng Địa Trung Hải nằm từ 300 đến 400 Nam và Bắc đường Xích đạo trên bờ phía tây của các lục địa. Mùa hè ở đây nóng trong khi mùa đông thì dễ chịu và có mưa. Lượng mưa hàng năm khoảng 20 […]