NỀN VĂN MINH AZTEC

Trung tâm của nền văn Minh Aztiec là thung lũng Mexico. Trong suốt quá trình phát triển, nền văn minh Aztec đã để lại nhiều ấn tượng cho nhân loại về lĩnh vực giáo dục. Ngoài ra, còn rất điều thú vị về nền văn minh này mà bạn nên biết

Trung tâm của nền văn Minh Aztiec là thung lũng Mexico, một lưu vực hình ô van khổng lồ cao cách mực nước biển khoảng 7500 bộ. Đế chế Aztec bao gồm rất nhiều thành phố và thị trấn, đặc biệt ở thung lũng Mehico. Thành phố lớn nhất trong đế chế là thủ đô […]

INCA CIVILIZATION

The Inca of Peru have long held a mystical fascination for people of the western world. The Inca Empire was quite short – lived. It lasted for just short of 100 years, from 1438 AD.

As ancient civilizations sprang up across the planet thousands of years ago, the Inca civilization also evolved. As with all ancient civilizations, its exact origins are unknown. The Inca of Peru have long held a mystical fascination for people of the western world. The Inca Empire was quite short – lived. It lasted for just […]

NỀN VĂN MINH INCA

Nền văn minh Inca của Peru có sức hấp dẫn bí ẩn đối với những người của thế giới phương Tây. Đế chế Inca tồn tại trong một thời gian khá ngăn. Nó kéo dài chỉ trong khoảng 100 năm, từ năm 1438 SCN

Khi các nền văn minh cổ đại phát triển qua khắp hành tinh trong hàng ngàn năm trước thì nền văn minh Inca cũng phát triển. Tương tự các nền văn minh cổ đại khác, người ta không biết nguồn gốc chính xác của nó. Nền văn minh Inca của Peru có sức hấp dẫn […]