STATUE OF LIBERTY  – TƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO

The french historian Edouard de Laboulaye planned the statue in 1865 to symbolize liberty and to commemorate the friendship ò France with the United States. It was designed y Frederic Auguste Bartholdi and built by Alexandre Gustave Eiffel, whose famous Eiffel Tower dominates the skyline of Paris

Dịch: Nhà sử học người Pháp Edouard de Laboulaye đã đặt kế hoặc cho bức tượng này vào năm 1865 để tượng trưng cho sự tự do và để kỷ niệm tình hữu nghị của nước Pháp với nước Mỹ. Bức tượng này được thiết kế bởi Frederic Auguste Bartholdi và được xây dựng bởi Alexandre Gustave Eiffel, người có thấp Eiffel nổi tiếng thống trị trên nền trời Paris.

 

Supported by four steel columns with a framework of iron, the copper-covered Statue of Liberty represents a woman dressed in a long classical robe, standing 46m (151ft) high. The head measures 3 m by 5m (10ft by 17ft) the right arm holding the torch is 13m (42ft) long. The torch at the top of the statue is 93m (305ft) above the water.

Dịch: được dỡ bởi bốn cột thép với một khung sắt, Tượng Nữ Thần Tự Do được phủ đồng tượng trưng cho một người phụ nữ mặc áo choàng cổ điển dài, cao 46m (151ft). Đầu đo được chiều dài 3m và chiều rộng 5m (10ft x 17ft), tay phải đang giữ ngọn đuốc dài 13m (42ft). Ngọn đuốc tại đỉnh đầu của bức tượng cách mực nước 93m (305ft).

THE BASE

The statue stands on a predestal of concrete faced with granite. Its base is surrounded by walls in the shape of an 11-pointed star. The entire base and pedestal are 47m (154ft) high, almost the same height as the statue itself.

Dịch: ĐẾ

Tượng đứng trên một bệ bê tông phủ đá granite. Đế của nó được bao quanh bởi các bức tượng có dạng hình ngôi sao 11 đỉnh. Toàn bộ đế và bệ cao 147m (154ft), hầu như chiều cao bằng với chính bức tượng.

 

MAKING THE STATUE

Alexandre Gustave Eiffel built the Statue of Liberty in a suburb of Paris, France. Then it was shipped to the United States in 214 cases aboard the French ship Isère. The parts were re-assembled in New York.

Dịch: Alexandre Gustave Eiffel đã xây dựng Tượng Nữ Thần Tự Do ở vùng ngoại ô của Paris, nước Pháp. Sau đó, nó được chở đến Mỹ trong 214 thùng trên con tàu Isère của Pháp. Các bộ phận được lắp ráp lại ở New York.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *