Sơn mài Thành Lễ, quá khứ vàng son

Nguồn:  Mỹ Thuật Việt Nam Tạp Chí Trong một dịp tình cờ, chúng tôi xem được một trang trong bộ lịch in màu năm 1962 mang tên “Công nghệ Việt Nam” do một cơ quan nước ngoài bỏ vốn ra in. Tờ tháng Hai in hình nữ ca sĩ Kim Chi bên cạnh một chiếc […]