Lộ trình học (4 tháng)

Tháng 1: XÂY NỀN

Tháng 2-3: LUYỆN THUYẾT TRÌNH

Tháng 4: KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

THỜI GIAN

Sáng 8h30-10:30 AM; Chiều 5-7:00 pm; Tối 7-9:00 pm thứ 2,4 hoặc thứ 3,5

HỌC PHÍ

+ Khoá 4 tháng (32 buổi ): 8,5 triệu đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *