Đá được hình thành từ Macma nóng chảy, được phun ra từ trong lòng đất, vòng quay mạnh mẽ của trái đất đã giúp một số đá nổi lên trên bề mặt.

Sự Khác Nhau Giữa Macma Và Dung Nham Là Gì?

Khi đá nóng chảy ở bên dưới bề mặt trái đất, nó được gọi là Macma. Trái lại, khi đá nóng chảy ở trên bề mặt trái đất , nó được gọi là Dung Nham.

Dung nham từ núi lửa
Dung nham từ núi lửa

3 Loại Đá Được Phân Nhóm

Ba loại đá được phân nhóm là Macma, đá trầm tích, đá biến dạng.

Đá Được Macma Hình Thành Như Thế Nào?

Đá macma được hình thành khi đá nóng chảy được làm lạnh và trở nên rắn. Granite và Basalt và những ví dụ về loại này.

Đá Trầm Tích Được Hình Thành Như Thế Nào?

Đá được hình thành từ sự lắng đọng của nham thạch trầm tích, được gọi là đá trầm tích

Đá trầm tích
Đá trầm tích

Đá Trầm Tích Có Ích Như Thế Nào Đối Với Các Nhà Khoa Học?

Bởi vì đá trầm tích lưu giữ manh mối về môi trường chúng tồn tại khi chúng được hình thành, nên chúng rất hữu ích cho các nhà khoa học. Bằng việc quan sát đá trầm tích của các thời kì khác nhau, các nhà khoa học có thể kết luận xem khí hậu và môi trường đã thay đổi như thế nào trong suốt quá trình lịch sử củ trái đất.

Bởi vì đá trầm tích lưu giữ manh mối về môi trường chúng tồn tại khi chúng được hình thành, nên chúng rất hữu ích cho các nhà khoa học. Bằng việc quan sát đá trầm tích của các thời kì khác nhau, các nhà khoa học có thể kết luận xem khí hậu và môi trường đã thay đổi như thế nào trong suốt quá trình lịch sử củ trái đất.

Đá trầm tích chiếm tỷ lệ khoảng ba phần tư đá trên bề mặt trái đất.

Đá Biến Dạng Được Hình Thành Như Thế Nào?

Do nhiệt quá nóng và áp suất từ những tầng ở trên, đá hình thành do nhiệt và đá trầm tích thay đổi thành đá biến dạng. Đá phiến và đá cẩm thạch là những ví dụ về loại đá này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *