1. JAMES COOK

In the late summer of 1768, a small sailing ship left Plymouth, England, on an expedition to the Pacific Ocean. In charge of the ship was Lieutenant James Cook, who was to become one of the greatest explorers the world has ever known. Cook was an outstanding navigator. He was also a fine captain. He insisted that his sailors eat sauerkraut (picked cabbage) and fresh fruit, and so became the first captain to save his crew from scurvy, a disease caused by lack of vitamin C. The voyage lasted three years. On his return England, Cook was sent on two more voyage; one to the Antarctic, the other to the Artic. On these voyages he became the first European and added many lands, including Australia and New Zealand, to the British Empire.

JAMES COOK

Vào cuối mùa hè năm 1768, một chiếc thuyền buồm nhỏ rời Plymouth, nước Anh, để làm cuộc hành trình đến Thái Bình Dương. Thuyền trưởng là đại úy James Cook, người đã trở thành một trong những nhà thám hiểm nổi tiếng nhất thế giới từng được biết đến. Cook là một nhà hàng hải nổi bật. ông cũng là một thuyền trưởng tốt. Ông buộc các thủy thủ của mình ăn món dưa cải bắp (bắp cải ngâm) và trái cây tươi, và cũng trở thành vị thuyền trưởng đầu tiên cứu đoàn thủy thủ của mình khỏi bệnh sco-bút, một bệnh do thiếu vitamin C gây ra. Cuộc hành trình kéo dài 3 năm. Sau khi trở về nước Anh, Cook đã được cử đi thêm hai cuộc hành trình nữa: một hành trình đến Nam Cực, và một hành trình đến Bắc Cực. Trong các cuộc hình trình này, ông đã trở thành người châu Âu đầu tiên ghé thăm nhiều hòn đảo ở Thái Bình Dương, ông đi về phía nam xa hơn bất kỳ người châu Âu nào khác, và đã gộp thêm nhiều hòn đảo, kể cả Úc và New Zealand, vào đế quốc Anh.

 

  1. ENDEAVOR

Cook’s ship, the Endeavour, was originally a coal ship. Cook chose this ship because it was sturdy, spacious, and easy to handle. On the Endeavour voyage, Cook added many new territories to the British Empire.

CON TÀU ENDEAVOUR

Con tàu Endeavour của Cook ban đầu là một tàu chở than. Cook chọn con tàu này vì nó chăc chắn, rộng rãi và dễ điều khiển. Trong cuộc hành trình trên con tàu Endeavour, Cook đã góp thêm nhiều vùng lãnh thổ mới vào đế quốc Anh.

  1. KEEPING RECORDS

Cook made many maps, took regular measurements, and recorded every event of the voyages in minute detail. The scientists on board collected botanical specimens from the lands they visited. In an age before cameras, artists on board made drawings of all the people, plains, and wildlife they saw to show to people at home. They collected so many specimens is one bay in Australia that they named it Bolany Bay. It later became a dreaded prison colony.

GIỮ KỶ LỤC

Cook đã lập nhiều bản đồ, lấy số đo đều đặn, và ghi lại từng chi tiết nhỏ của mỗi sự kiện trong các cuộc hành trình. Các nhà khoa học trên tàu đã thu thập các mẫu thực vật của các vùng mà họ ghé vào. Vào thời trước khi có máy ảnh, các họa sĩ trên tàu đã vẽ những bứ tranh về người, cây cối và động vật hoang dã mà họ gặp để đưa cho những người ở nhà xem.  Họ thu thập được nhiều mẫu vật tại một vịnh ở Úc đến nỗi họ gọi vịnh đó là vịnh thực vật học (Botany Bay). Sau này vịnh đó đã trở thành một khu giam giữ đáng sợ.

  1. CUỘC HÀNH TRÌNH ĐẦU TIÊN

Trong cuộc hành trình đầu tiên của Cook, Hải quân Hoàng Gia Anh đã cử ông đi quan sát hành trình Venus nằm ngang qua giữa trái đất và mặt trời. Ông cũng nhận lệnh bí mật của chính phủ đi đến các vùng không có trên bản đồ nhằm chứng minh sự tồn tại của một lục địa phía nam, lục địa mà chính phủ muốn đưa vào đế quốc của họ. Ông đã không thành công, nhưng việc này đã khiến ông trở thành người châu Âu đầu tiên đến New Zealand và bờ biển phía đông của Úc.

 

FIRST VOYAGE

The British Royal Navy sent Cook on his first voyage to observe the planet Venus passing between the Earlb and the sun. He also had secret orders from the government to sail into uncharted regions to prove the existence of a southern continent, which they wanted to add to their empire. He did not succeed, but in the attempt he became the first European to visit New Zealand and the east coast of Australia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *